Adresy i telefony instytucji współpracujących z placówkami oświatowymi

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Mińsku Mazowieckim

Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: (25) 756 40 05
e-mail: sekretariat@poradniamm.edu.pl

sekretariat czynny:

poniedziałek: 8:00 – 17:00,
wtorek – piątek: 8:00 – 16:00

specjaliści pedagogiczni

poniedziałek – piątek: 8:00 – 19:00

Zespół Poradni Specjalistycznych

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II

w Siedlcach

Lekarz Elżbieta Potocka-Korniluk psychiatra

Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

tel. (25) 640 32 00 , fax. (25) 640 32 24

e-mail: kontakt@szpital.siedlce.pl

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie

Kierownik poradni: mgr Paulina Kozłowska-Nikodym
Rejestracja: 22 468 25 99
E-mail: poradnia.jozefow@centrumzagorze.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul Graniczna 18

05-300 Mińsk Mazowiecki

telefon  (25) 758 47 12

telefon interwencyjny 698 749 389

Ośrodek Pomocy Społecznej w Latowiczu

Rynek 6; 05-334 Latowicz

Kierownik – tel. 25 752 10 90 w. 21
tel. 25 752 10 89, fax 25 752 10 89
e-mail: latowicz@ops.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                               

Rynek 6; 05-334 Latowicz

 tel. 25 752 10 90 wew 21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel./fax 025 756-40-26

e-mail:
sekretariat@pcpr-minskmaz.pl

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Wyszyńskiego 30 A, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 758-03-03

Poradnia Uzależnień

Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 tel.758-42-46 w. 235

Poradnia Odwykowa

Kościuszki 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 tel.758-42-46 w. 421

Poradnia  Leczenia Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim IV piętro – pokój nr 418

tel. /25/ 506 53 57

Komenda Policji w Mrozach

Licealna 3; 05-320 Mrozy

tel: 25 757 41 11, 25 757 41 77, 22 604 98 50, 22 604 98 51

fax: 22 604 98 52

Komenda Policji w Mińsku Mazowieckim

Zespół ds. Nieletnich i Patologii:

Piłsudskiego 44

05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax 25 759 60 04

Sąd Rejonowy – Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Stefana Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 756-49-11

       25 756 49 00

Ochotniczy Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim

Budowlana 4
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 24 26
758-65-66,
fax 25 758-38-96

Rzecznik Praw Dziecka

Mikołaj Pawlak

Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

telefon: (22) 583 66 00

fax: (22) 583 66 96

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12 

Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska

Korotyńskiego 13
Warszawa 02-121

pogotowie@niebieskalinia.pl

 (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 823-96-64 (faks)

22 668-70-00 poradnia

Pomarańczowa Linia

dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

Jaracza 40

90-252 Łódź

tel: (0-42) 630 03 73 fax: 639 97 76

http://www.prom.org.pl

e-mail: pomaranczowalinia@wp.pl

801 14 00 68 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00.

infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego

800 060 800

Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111

Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki  i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci

800 100 100

To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty   i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt   z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pllub www.800100100.pl/napisz.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

801 199 990

 Specjaliści udzielają wsparcia  w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy  i informują  na temat ryzyka używania narkotyków i dopalaczy.  Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i dopalaczy, ale także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie  w godzinach 16:00 – 21:00

Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl – w której,  można uzyskać anonimową pomoc on- line  lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa  razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Numer alarmowy 112 – obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

                                          Opracowała mgr Anna Świątek – pedagog szkolny