Samorząd szkoły podstawowej

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/2019 tworzą uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej oraz klasa III Gimnazjum. Radę Samorządu tworzą uczniowie którzy zostali wybrani na początku roku szkolnego w szkolnych wyborach samorządowych. Samorząd uczniowski działa na podstawie Regulaminu pracy SU. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została  p. Klaudia Kot, która koordynuje pracę Samorządu i wspiera uczniów w realizowaniu ich wspólnych pomysłów.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO:

Przewodniczący: Kacper Delega

Zastępca: Aneta Gańko

Zastępca: Przemysław Świątek

Sekretarz: Wiktoria Warowny

Skarbnicy: Marta Suchecka i Kornelia Polankiewicz