Samorząd szkoły podstawowej

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022 tworzą uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. Radę Samorządu tworzą uczniowie, którzy należą do samorządów klasowych. Zarząd Samorządu Szkolnego to uczniowie, którzy zostali wybrani na początku roku szkolnego w szkolnych wyborach samorządowych. Samorząd uczniowski działa na podstawie Regulaminu pracy SU. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została  p. Klaudia Kot, która koordynuje pracę Samorządu i wspiera uczniów w realizowaniu ich wspólnych pomysłów.

 

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO:

Przewodniczący: 

Zastępca: 

Zastępca: