Erasmus + ” Śladami Magellana”

ZOBACZ ZDJĘCIA 📸 👉https://photos.app.goo.gl/2d4QJ4rjP4MbnatQ6

ZOBACZ FILM 🎥https://drive.google.com/file/d/1H5srGjvnrAx2aDBPAM5nBNcWPwjdJMHc/view?usp=sharing

„Każda osoba ma prawo do dobrej jakości i włączającego kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą jej w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.” – tak stanowi pierwsza zasada europejskiego filaru praw socjalnych.

By wyrównać szanse edukacyjne uczniów Szkoły w Latowiczu zdecydowaliśmy się aplikować o środki z programu Erasmus +. Dzięki uruchomieniu PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i dofinansowaniu naszego projektu „Śladami Magellana” możliwy był wyjazd 2 grup dzieci – 10 osób z klas 8 oraz 10 osób z klas 7 wraz z 4 opiekunami, na mobilność do pięknej Sevilli. Nasza przygoda rozpoczęła się 27.10.2023 kiedy to wyruszyliśmy w podróż do Hiszpanii.

Podczas pobytu na mobilności obie grupy uczniów przez 6 dni uczestniczyli we wspólnych zajęciach z rówieśnikami ze szkoły Salesianos San Pedro. Motywem przewodnim jak wskazywał tytuł była podróż Magellana dookoła świata, gdzie w ubiegłym roku przydała 500setna rocznica tego wydarzenia.

W trakcie realizacji mobilności, uczniowie polscy i hiszpańscy uczestniczyli we wspólnych lekcjach, realizując podstawę programową Szkoły Hiszpańskiej w części możliwej do skoordynowania ze stroną polską. Poruszone zostały tematy z zakresu: języka angielskiego – zagadnienia z działu kultura i życie społeczne oraz przyroda, leksyka, fonetyka, struktury i czasy gramatyczne, dialogi, tworzenie krótkiej i dłuższej formy wypowiedzi pisemnej; historia – wielkie odkrycia geograficzne, historia powszechna, ustrój Hiszpanii i Polski; kultury i tradycja.

Oprócz zajęć lekcyjnych uczestniczyliśmy w wycieczkach edukacyjnych w Hiszpańskiej szkole uczestniczyliśmy w wycieczkach edukacyjnych z naszymi Hiszpańskimi kolegami i tak zwiedziliśmy Alcazar – zamek królewski, Katedrę NMP – największą gotycką Katedrę na świecie, Plac Hiszpański, Park Marii Luisy Królewska Fabryka Cygar, Metropol Parasol, i wiele innych), wybraliśmy się również na wspólną wycieczkę do Kadyksu – zachwycił nas swym pięknem, wielu z nas miało pierwszy raz w życiu okazję zobaczyć Ocean. Wybraliśmy się również na wycieczkę rowerową. Młodzież poznała również hiszpańską kuchnię oraz taniec. Dzięki wspólnym zajęciom które odbywały się w języku angielskim podnieśliśmy swoje kompetencje językowe, zapoznaliśmy się z historią i kulturą Hiszpanii przez pryzmat Sevilli.

Wyjazd naszej młodzieży był ogromną szansą nie tylko na podniesienie poziomu języka obcego, ale także wzbogacenia o wiedzę, nowe doświadczenia, zetknięcie z zupełnie inną kulturą, sztuką, sposobem życia. Co więcej pozwolił też wyrównać szanse dzieciom z wiejskiej szkoły w Latowiczu w stosunku do dzieci z dużych szkół, które mieszczą się w większych miastach.

Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy szansę na realizację naszego pomysłu gdyż dzięki temu nasi uczniowie Polscy i Hiszpańscy nagrali sztukę teatralną związaną z Magellanem, stworzyli prezentację i najważniejszych zabytkach Sevilli i miastach Andaluzji.

Udział w mobilności pozwolił uwierzyć siebie uczniom, którzy brali udział w mobilności natomiast pozostałym uczniom dał motywację do nauki by brać udział w kolejnych projektach mobilnościach o które stara się nasza Szkoła.

ZOBACZ PREZENTACJĘ 👉https://docs.google.com/presentation/d/1uY2gc6LhnNKBvlErjWPoYm4mQDQwNgt9/editusp=sharing&ouid=106045866720460340989&rtpof=true&sd=true