Logopeda


Zamknij buzię!  O prawidłowej pozycji spoczynkowej języka

Drodzy Rodzice,

odsyłam dzisiaj do filmu, w którym omówiona została ważna kwestia- gdzie powinien znajdować się język w spoczynku, gdy nic nie mówimy i nic nie jemy.

Zadania logopedy


1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drodzy Rodzice,
zachęcam do zapoznania się z prostymi sposobami stymulacji rozwoju mowy dziecka. Są to często proste ćwiczenia, które można wykonać podczas zabawy z dzieckiem.

Jak stymulować mowę dziecka?

12 sposobów na wspieranie rozwoju mowy dziecka