Informacje dla rodziców

Drogi Rodzicu podczepiam link do bezpiecznych aplikacji mobilnych.

Kontroluj swoje dziecko . 


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie


10 objawów uzależnienia od komputera


Motto Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020.

„Działaj zawsze na korzyść bliźniego,

czyń dobrze każdemu,

jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,

ale co ty jesteś winien innym” . 

Kard. Stefan Wyszyński

W roku szkolnym 2019 /2020 , we wrześniu przeprowadzono wśród społeczności szkolnej : uczniów, nauczycieli i rodziców, diagnozę potrzeb i problemów, na podstawie których określone zostały następujące obszary do pracy :

 1. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa  w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych oraz innych imprezach szkolnych.
 2. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 3. Uświadomienie zagrożeń ze strony uzależnień substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnień behawioralnych.
 4. Nabywanie kompetencji społecznych takich jak:
 • przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny,
 • rozwijanie u uczniów ich zainteresowań i uzdolnień.
 1. Wychowanie dzieci i młodzieży do wartości takich jak:
 • miłość,
 • zaufanie,
 • sprawiedliwość,
 • wiara,
 • szczerość,
 • tolerancja,
 •  
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb
  i możliwości.
 2. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

psycholog mgr Krystyna Sak


JAK KOCHAĆ
I WYMAGAĆ
PORADNIK DLA RODZICÓW  

E – papieros – „Cud Techniki”???   

Zagrożenia związane z e-papierosami !!!

Drogi rodzicu zapoznaj się z informacją na ten temat. MEN i GIS ostrzegają. 


Instrukcja logowania się do dziennika dla rodzica i ucznia.    Youtube Square Logo Vector

Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN  Youtube Square Logo Vector

Aby uzyskać dostęp do dziennika proszę wysłać maila z imieniem i nazwiskiem rodzica do wychowawcy klasy.

Wychowawcy
Kl 4 Monika Świderska                                            m.swiderska08@wp.pl
Kl 5a Marta Delega                                                      marta.25@onet.pl

Kl 5b Katarzyna Kalińska-Soćko                            katarzyna.kalinska1@poczta.onet.pl
Kl 6b Katarzyna Pacek                                              kasiapawlak@onet.eu

Kl 6a Klaudia Kot                                                       klaudia_k92@wp.pl
Kl 7 Bożena Kania                                                      aabk@op.pl
Kl 8 Ewa Suda                                                             ewas20@o2.pl


Przypominamy Państwu o możliwości skorzystania z dokumentu „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.