Informacje dla rodziców

Instrukcja logowania się do dziennika dla rodzica i ucznia.    Youtube Square Logo Vector

Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN  Youtube Square Logo Vector

Aby uzyskać dostęp do dziennika proszę wysłać maila z imieniem i nazwiskiem rodzica do wychowawcy klasy.

Wychowawcy
Kl 4 Monika Świderska                                            m.swiderska08@wp.pl
Kl 5a Marta Delega                                                      marta.25@onet.pl

Kl 5b Katarzyna Kalińska-Soćko                            katarzyna.kalinska1@poczta.onet.pl
Kl 6b Katarzyna Pacek                                              kasiapawlak@onet.eu

Kl 6a Klaudia Kot                                                       klaudia_k92@wp.pl
Kl 7 Bożena Kania                                                      aabk@op.pl
Kl 8 Ewa Suda                                                             ewas20@o2.pl

 


Przypominamy Państwu o możliwości skorzystania z dokumentu „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.