Informacje dla rodziców


Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Oświadczenie

Poradnik dla uczniów

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wd.png

Poradnik dla Rodziców

——————————————————————————————————————-

Szanowni Państwo, Rodzice i Uczniowie, Nauczyciele.

Znaleźliśmy się wszyscy w trudnym czasie, który powoduje różne przemyślenia
i refleksje. Konieczność pozostawania w domu daje nam możliwość lepszego poznawania siebie nawzajem w rodzinie i wśród najbliższych przyjaciół. Wykorzystajmy konstruktywnie ten dany nam czas. Zwróćmy uwagę na to, że obecnie wysuwają się na pierwszy plan takie wartości jak: rodzina, miłość, przyjaźń, zaufanie do siebie i innych, możliwość współpracy, wiara.
Ale obecna sytuacja powoduje także, że mamy różne rozterki, wątpliwości i obniża się nasze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego czasem warto skorzystać ze wsparcia i pomocy pedagoga czy psychologa. Zatem chciałybyśmy przypomnieć, że zarówno psycholog jak i pedagog
są do Waszej dyspozycji, poprzez możliwość zdalnego kontaktu. Przypominamy nasze godziny pracy i możliwość kontaktu mailowego. Oczywiście, niezależnie od czasu wysłania informacji do psychologa lub pedagoga, odpiszemy w najszybszym możliwym czasie naszej pracy. Nadmieniamy także, w imieniu dyrektora ZS w Latowiczu p. Wiesławy Kosobudzkiej,  że szkoła jest otwarta codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00. Można również wysyłać e-maile do szkoły na adres :
zs_latowicz@poczta.onet.pl

  Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i spokoju.

Z poważaniem psycholog Krystyna Sak, pedagog Anna Świątek.

PS. Załączamy poniżej nasze grafiki pracy oraz kontakt mailowy.

PEDAGOG Anna Świątek   PSYCHOLOG Krystyna Sak
Poniedziałek g. 7.45-11.30                       g. 12.30 – 14.00 Poniedziałek g. 12.30-16.15
Wtorek –   Wtorek          g. 8.00 – 13.30
Środa            g.7.45 – 12.30   Środa             g. 12.30 -16.30
Czwartek      g.7.45 – 14.00   Czwartek       g. 9.30 – 16.15
Piątek           g. 7.45 – 11.30                      g. 11.30 – 12.30
e-mail : pedagog.as@onet.pl   e-mail: psychologszkolny-ks@wp.pl

——————————————————————————————————————–

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się w domu.

Jak zachęcić dziecko do nauki? Nie jest to wcale takie trudne, jak się wydaje. Dzieci lubią zdobywać wiedzę. Dopóki stanowi to dla nich przyjemność, chłoną informacje i chętnie się nimi dzielą. Entuzjazm opada, gdy pojawia się przymus. Jak więc zachęcić dziecko do nauki i obudzić w dziecku chęci do poznawania jej? Aby zachęcić dziecko do nauki nie trzeba wymyślać chytrych forteli. Wystarczy poświęcić dziecku odpowiednią ilość czasu i zaszczepić w nim pasję do wiedzy. Nauka może być wspaniałą przygodą i interesująca zabawą, jeśli dziecko nie będzie do niej przymuszane, a zachęcane i motywowane. Można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik, czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność, gdy ta potrzeba zakotwiczy się na poziomie automotywacji.  Dlaczego dzieci nie chcą się uczyć? Otóż wcale nie dlatego, że są leniwe czy mało pojętne. Przyczyn należy szukać w ich otoczeniu, a bardziej konkretnie – w postawie dorosłych. Każde dziecko ma naturalną potrzebę zdobywania wiedzy. Rola rodzica polega tylko na tym, żeby go do tego nie zniechęcać!

W załączonej prezentacji podaję Państwu kilka wskazówek, które pomogą zachęcić dziecko
do nauki. Jest także wiele stron a nawet filmików, które pokazują nam, jak radzić sobie
z problemem motywacji dziecka do nauki. Zachęcam do obejrzenia filmiku, do którego załączam także link:

 Życzę Państwu entuzjazmu w poznawaniu świata razem z dziećmi , cierpliwości
i  spokoju w tym trudnym, nie tylko dla nas dorosłych, czasie. Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieci i ich rodziców.

Psycholog Krystyna Sak

Prezentacja nauka w domu

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu po konsultacjach z Radą Rodziców
 i Samorządem Uczniowskim, informuje o dniach dodatkowo wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Data

Dzień

Klasy Szkoły
Podstawowej

15 października 2019r.
poniedziałek/wtorek

Dzień Edukacji Narodowej, obchody 230-lecia szkoły Komisji Edukacji Narodowej, Rocznica Nadania Imienia

+

2/3 stycznia 2020r.
czwartek/piątek

Dni między Nowym Rokiem, a Świętem Trzech Króli. Dzień odpracowany 18.01.2020r – choinka szkolna

++

21 kwietnia 2020r.
wtorek

Egzamin ósmoklasisty
język polski

+

22 kwietnia 2020r.
środa

Egzamin ósmoklasisty
matematyka

+

23 kwietnia 2020r.
czwartek

Egzamin ósmoklasisty
język obcy

+

12 czerwca 2020r.
piątek

Dzień po Bożym Ciele odpracowany 31.05.2020r.

+

24 czerwca 2020r.
środa

Zakończenie szkoły przez klasę 8.

Klasa 8

 

 

8 dni

——————————————————————————————————————

Drogi Rodzicu podczepiam link do bezpiecznych aplikacji mobilnych.

Kontroluj swoje dziecko . 


Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie


10 objawów uzależnienia od komputera


Motto Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku szkolnym 2019/2020.

„Działaj zawsze na korzyść bliźniego,

czyń dobrze każdemu,

jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono.

Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,

ale co ty jesteś winien innym” . 

Kard. Stefan Wyszyński

W roku szkolnym 2019 /2020 , we wrześniu przeprowadzono wśród społeczności szkolnej : uczniów, nauczycieli i rodziców, diagnozę potrzeb i problemów, na podstawie których określone zostały następujące obszary do pracy :

 1. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa  w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych oraz innych imprezach szkolnych.
 2. Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 3. Uświadomienie zagrożeń ze strony uzależnień substancjami psychoaktywnymi oraz uzależnień behawioralnych.
 4. Nabywanie kompetencji społecznych takich jak:
 • przyjmowanie odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • umiejętność współdziałania w zespole,
 • rozwiązywanie konfliktów w sposób negocjacyjny,
 • rozwijanie u uczniów ich zainteresowań i uzdolnień.
 1. Wychowanie dzieci i młodzieży do wartości takich jak:
 • miłość,
 • zaufanie,
 • sprawiedliwość,
 • wiara,
 • szczerość,
 • tolerancja,
 •  
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb
  i możliwości.
 2. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.

psycholog mgr Krystyna Sak


JAK KOCHAĆ
I WYMAGAĆ
PORADNIK DLA RODZICÓW  

E – papieros – „Cud Techniki”???   

Zagrożenia związane z e-papierosami !!!

Drogi rodzicu zapoznaj się z informacją na ten temat. MEN i GIS ostrzegają. 


Instrukcja logowania się do dziennika dla rodzica i ucznia.    Youtube Square Logo Vector

Jak odzyskać hasło do e-dziennika UONET+ firmy VULCAN  Youtube Square Logo Vector

Aby uzyskać dostęp do dziennika proszę wysłać maila z imieniem i nazwiskiem rodzica do wychowawcy klasy.

Wychowawcy
Kl 4 Monika Świderska                                            m.swiderska08@wp.pl
Kl 5a Marta Delega                                                      marta.25@onet.pl

Kl 5b Katarzyna Kalińska-Soćko                            katarzyna.kalinska1@poczta.onet.pl
Kl 6b Katarzyna Pacek                                              kasiapawlak@onet.eu

Kl 6a Klaudia Kot                                                       klaudia_k92@wp.pl
Kl 7 Bożena Kania                                                      aabk@op.pl
Kl 8 Ewa Suda                                                             ewas20@o2.pl


Przypominamy Państwu o możliwości skorzystania z dokumentu „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który znajduje się na stronie internetowej https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl.