Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu

mgr Mariusz Prekurat

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu

mgr Krystyna Wołkowiecka