Rada rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu

Zarząd

Przewodnicząca – 
Z-ca – 
Sekretarz – 
Skarbnik – 

Komisja rewizyjna:
przewodnicząca
członek

 

Numer konta:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu  
88 9226 0005 0042 7053 2000 0010