Rada rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu

 

Zarząd

Przewodnicząca- Celej Aneta
Z-ca- Szeląg Martyna
Sekretarz- Jolanta Muracka
Skarbnik- Dorota Łodyga

Komisja rewizyjna:
Rusinowska Aleksandra- przewodnicząca
Belkiewicz Anna- członek
Świątek Daniel- członek

Numer konta:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu  
88 9226 0005 0042 7053 2000 0010