Zebrania

Terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych

w roku szkolnym 2018/2019

Zespół  Szkół w Latowiczu

 

 

03  września 2018 r. (poniedziałek) godz. 1000    Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z Rodzicami. Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci z Przedszkola.
10  września 2018 r. (poniedziałek) godz.1600 Zebranie ogólne z Rodzicami, zebrania klasowe, wybór trojek klasowych rodziców oraz Rady Rodziców.
13 września 2018 r. (czwartek) godz.1600 Rada Pedagogiczna.
Trójki klasowe rodziców oraz klasowe SU –
program wychowawczo-profilaktyczny.
25 października 2018 r. (czwartek) godz.1600 Zebranie z Rodzicami – szkolenie.
Spotkanie Rady Rodziców.
13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz.1600 Dzień Otwarty.
17  stycznia 2019 r. (czwartek) godz.1600 Zebranie z Rodzicami – podsumowanie I półrocza, informacyjne dla rodziców uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum
21 marca 2019 r. (czwartek) godz.1600 Dzień Otwarty.
16 maja 2019 r. (czwartek) godz.1600 Zebranie ogólne z Rodzicami – prelekcja/warsztaty.
30 maja 2019 r. (czwartek) godz.1600 Ewaluacja- trójki klasowe rodziców i klasowe SU