Dzień Sportu na Orliku w Latowiczu 2018 r.

W niedzielę, 9 września 2018 roku Orlik w Latowiczu gościł na swoich boiskach wielu młodych sportowców wraz z  rodzicami. Stało się tak dzięki akcji Fundacji Orły Sportu, do której przystąpiło 500 Orlików w całej Polsce. W Latowiczu sportowy dzień zorganizowała p. Bożena Kania.

Celem tej wyjątkowej ogólnopolskiej akcji było zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Kilka minut po jedenastej odbyło się powitanie zebranych na czele z p. wójtem Bogdanem Świątkiem-Górskim, który swoją sportową postawą zachęcał wszystkich do czynnego uprawiania sportu. Zgromadzeni otrzymali sportowe pozdrowienia od p. dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej. Przeprowadzona przez p. Kanię rozgrzewka z elementami aerobiku przygotowała zawodników do zaplanowanych gier i zabaw ruchowych. „Zaczarowany berek” z udziałem dorosłych, a także pokoleniowy zremisowany mecz piłki nożnej 1:1 dostarczył grającym, jak również kibicom wielu niezapomnianych emocji i wrażeń.

Uczestnicy rywalizowali ze sobą na torach przeszkód, w odbijaniu piłki siatkowej, żonglowaniu piłką nożną, rzutach do celu, skokach na skakance, kręceniu hula-hopem, oraz w rzutach do kosza. Dużo radości dostarczyło przeciąganie liny, w której zarówno młodzi, jak i starsi chętnie prężyli swoje muskuły. Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach otrzymali sportowe bidony przekazane przez organizatora  i Ministerstwo Sportu i Rekreacji. Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko ze smacznymi  kiełbaskami.

Dziękuję wszystkim za przybycie i aktywny udział w Dniu Sportu na Orliku w Latowiczu. Wyrazy podziękowania kieruję do Pana Wójta za poparcie akcji i finansowe wsparcie, a za pomoc w czasie imprezy dziękuję: p. Zbigniewowi Stanikowskiemu, dziewczętom z klas VI-VIII i III gimnazjum reprezentującym szkolny Wolontariat z p. Anną Świątek oraz niezawodnym rodzicom, na których zawsze można liczyć.

 

Bożena Kania

—->>zdjęcia