Pożegnanie absolwentów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu

22 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych. Dyrektor Mariusz Prekurat przywitał uczniów, rodziców, przybyłych gości, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wstępem do uroczystości było ślubowanie absolwentów oraz ceremonia przekazania sztandaru szkoły młodszym kolegom. Podczas uroczystej akademii absolwenci Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za pomoc w ukończeniu szkoły podstawowej. Podsumowanie lat spędzonych w murach szkoły nie obyło się bez wzruszeń. Uczniowie przekazali kadrze pedagogicznej i pracownikom szkoły kwiaty i słodycze, a sami odebrali z rąk pana dyrektora Mariusza Prekurata oraz wychowawców teczki absolwenta, świadectwa, dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe. Nagrody trafiły do uczniów z wysokimi wynikami w nauce, do tych, którzy byli zaangażowani w działalność szkolnego wolontariatu ,,Starszy Brat Starsza Siostra”, Samorządu Uczniowskiego, tych którzy odnosili sukcesy sportowe, a także pełnili służbę w poczcie sztandarowym. Podczas uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz podziękowania za wkład i zaangażowanie w życie szkoły. Przyznano statuetkę absolwenta szkoły, która trafiła w ręce ucznia klasy VIIIb Kamila Wronowskiego. O absolwentach pamiętał też Burmistrz Latowicza, który przekazał uczniom słowa podziękowania oraz wręczył nagrody za zwycięstwa w konkursach. Nagrody Burmistrza Latowicza otrzymali: Jakub Domański, Amelia Gajowniczek oraz Igor Fijołek. Na koniec uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Ewy Sudy zaprezentowali się w części artystycznej. Siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów oraz wręczyli upominki. Zwieńczeniem uroczystości był obiad, na który goście zostali zaproszeni przez rodziców absolwentów. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu wzbogaciła się o 34 absolwentów. Gratulujemy! Życzymy powodzenia na kolejnych etapach edukacji.

Marta Delega, Katarzyna Kalińska-Soćko

Zdjęcia👉https://photos.app.goo.gl/9zZVKHvUSrWh7MLP9

A.W