W dn. 3 maja

poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu w składzie: Kacper Kowalczyk, Zuzanna Banaszek, Aleksandra Domańska i Oliwia Osińska wziął udział w uroczystej Mszy św. w intencji  Ojczyzny upamiętniającej 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniom towarzyszyły p. Krystyna Wołkowiecka – wicedyrektor szkoły oraz p. Bożena Kania – opiekun pocztu. Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom, wszystkim uczestnikom za obecność i wspólne celebrowanie tak podniosłego święta oraz gratulujemy godnej, patriotycznej postawy.                                                                                                                                                                                                                                                                       Bożena Kania

A.W