Projekt „Śladami Magellana”

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu realizuje projekt „Śladami Magellana” na podstawie umowy 2022-2-PL01-KA122-SCH-000096188 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Szkołą Podstawową im.  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Czas trwania projektu – od 1.07.2023  do 30.06.2024 r.

Projekt obejmuje wyjazd 20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli do Hiszpanii w celu odbycia zajęć merytorycznych wspólnie z uczniami szkoły partnerskiej w Sewilli. Wyjazd zagraniczny będzie poprzedzony zajęciami przygotowawczymi.

Celem projektu jest wyrównanie szans naszych uczniów względem uczniów ze szkół miejskich, a w szczególności wyrównania szans uczniom uzdolnionym, znajdującym się w gorszej sytuacji materialnej.

Poprzez projekt chcemy poszerzyć wizję świata naszych uczniów, pokazać im, że istnieje świat poza naszą społecznością, przybliżyć im i pokazać w rzeczywistości to, czego uczą się na zajęciach geografii (odwiedzenie innego kraju, praca z mapą w terenie), historii (udział w wystawach i wydarzeniach związanych z pierwszym opłynięciem ziemi, zwiedzanie zabytków Sewilli), angielskiego (udział w lekcjach w hiszpańskiej szkole, praca z rówieśnikami nad przedstawieniem). Chcemy dać im okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce, a także unaocznić różne możliwości rozwoju osobistego, zwiększyć ich wiarę w siebie.

Pragniemy zarówno poszerzyć wiedzę naszych uczniów jak i ich kompetencje, oraz horyzonty.

A.W