Dowóz dzieci

Dyrektor szkoły informuję, że kursy autobusów dowożących dzieci do szkoły będą odbywały się zgodnie z rozkładem jazdy z ubiegłego roku szkolnego.

P.P