KURS E-LEARNINGOWY PT. „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

  1. Kto może wysłać swoje zgłoszenie?

Rozpatrywane będą zgłoszenia ukończenia kursu nadesłane przez dzieci w wieku szkolnym, tj. uczęszczające do szkół podstawowych, z terenów wiejskich.

  • W jaki sposób należy zgłosić ukończenie szkolenia i ubiegać się o nagrodę rzeczową?

Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl 

 Ukończenie kursu należy potwierdzić przesłaniem do KRUS:

  1. certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, z wpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dane te wpisuje się do systemu na początku kursu);
  2. formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka; formularz można pobrać tutaj.

             WAŻNE! W przypadku zgłaszania kilkorga dzieci dokumenty każdego dziecka powinny być nadane w          osobnej przesyłce!

             Adres do wysyłki:

             Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala

             al. Niepodległości 190

             00-608 Warszawa

             z dopiskiem: Szkolenie e-learningowe dla dzieci

  • Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do KRUS).

  • Kto otrzyma nagrody?

Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 50 osób. Zostaną one wyłonione w drodze losowania spośród wszystkich, którzy nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie.  Losowanie odbędzie się w dniu 19 grudnia br. w Centrali Kasy.

  • W jaki sposób nagrody zostaną przekazane odbiorcom?

Nagrodzeni otrzymają hulajnogi przesyłką pocztową; lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana na stronie internetowej Kasy 20 grudnia br. 

Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim.

Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać na adres:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji,

al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, do dnia 13.12.2019 r.

z dopiskiem „Szkolenie e-learningowe dla dzieci”. Spośród zgłoszeń wylosowanych zostanie 50 osób, które otrzymają nagrody rzeczowe w postaci hulajnogi.

Zasady przyznawania nagród

Formularz zgłoszenia

Szczegółowych informacji udziela również sekretariat Biura Prewencji, tel. 22 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl  

Powodzenia

P.P