Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Dnia 18 marca (czwartek) 2021 roku o godzinie 9.00 odbędzie się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”. Głównym celem tego konkursu jest szeroka popularyzacja matematyki.

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy deklarują swój udział i opłacą wpisowe – 10 zł. Szczegółowa informacja dotycząca przeprowadzania konkursu oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Centralnego Organizatora http://www.kangur-mat.pl/ w zakładce „Zasady”.

Ze względu na niejasną sytuację epidemiczną w kraju zaprojektowano dwie wersje konkursu: papierową dla uczniów pracujących w szkole oraz online (niekoniecznie w tym samym terminie) dla uczniów z powiatów lub kategorii wiekowej, pracujących zdalnie.

W przypadku drugiej wersji dotychczasowe nagrody zostaną zastąpione upominkami, które otrzyma każda szkoła, a rozdysponuje koordynator szkolny. Nagrody za udział w konkursie pozostają bez zmian.

Wpłaty wpisowego na konkurs należy dokonać do dnia 

29 stycznia 2021 r.

na konto: Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu  

88 9226 0005 0042 7053 2000 0010

z dopiskiem (tytułem): KANGUR – imię i nazwisko uczestnika- klasa.

Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku:

                                                                                             Monika Świderska

szkolny koordynator konkursu  

„KANGUR MATEMATYCZNY”

P.P