Możliwość otwarcia żłobka

Informacja

W związku z decyzją Rządu z dnia 29.04.2020 r. odnośnie możliwości otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej Wójt Gminy Latowicz informuje o przedłużeniu terminu dostarczenia przez rodziców oświadczeń o chęci posłania dziecka do żłobka/przedszkola drogą e-mailową do dnia 8 maja 2020 r.

Poniżej kontakt do dyrektorów placówek oświatowych :

a) Samorządowy Żłobek w Wielgolesie – k-kaczorowska@gmina-latowicz.pl

b) Zespół Szkół w Latowiczu – zs_latowicz@poczta.onet.pl

c)Szkoła Podstawowa w Wielgolesie – zswielgolas@op.pl

Żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne otwarte będą najwcześniej od 18.05.2020r. (termin może ulec zmianie)

W związku z decyzją Rządu z dnia 29.04.2020 r. odnośnie możliwości otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, Wójt Gminy Latowicz informuje, że:

  • Po konsultacji z Inspektorem Sanitarnym zapadnie decyzja o uruchomieniu żłobka i przedszkoli oraz ilości przyjętych dzieci.

Wznowienie działalności żłobka i przedszkoli na terenie gminy Latowicz planowane jest na dzień 11.05.2020r.

Pierwszeństwo powrotu do żłobka, przedszkoli mają dzieci rodziców pracujących.

Oświadczenie rodzica o gotowości powrotu dziecka do żłobka.

P.P