Odbieranie i wysyłanie prac przez aplikacje TEAMS

Instrukcje do Teams

Odesłanie pracy i plików wykonanych na własnym komputerze przez TEAMS

·       Będąc zalogowanym na swoje konto TEAMS

·       kliknij w zadania

·       w zadaniach kliknij na zadane zadanie

·       pod zadaniem kliknij w +Dodaj pracę

·       otworzy się okno One Dive

·       w lewym dolnym róg kliknij  (Przekaż z tego komputera)

·       wyszukaj na swoim  komputerze prace i podepnij ją

·       kliknij gotowe

·       praca pojawi się na dole nad przyciskiem +(dodaj pracę)

·       kliknij w prawym górnym rogu PRZEŚLIJ

Tworzenie i odesyłanie pracy  wykonanej w programie EXCEL, WORD, POWER POINT i.t.p z OFFICE 365 przez TEAMS

·        Będąc zalogowanym na swoje konto TEAMS

·       kliknij w zadania

·       w zadaniach kliknij na zadane zadanie

·       pod zadaniem kliknij w (+Dodaj pracę)

·       otworzy się okno One Dive

·       kliknij + nowy plik

·       wybierz np. EXCEL

·       Otworzy ci się arkusz pracy w EXCELU nadaj mu nazwę

·       kliknij dołącz

·       kliknij na powstały plik

·       zrób w nim zadanie

·       zamknij plik EXCEL

·       kliknij w prawym górnym rogu PRZEŚLIJ

Instrukcja wysyłania prac zadanych przez nauczyciela

P.P