WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

                                                             … a więc uczmy dzieci

                                                      znajdować przyjemność w dobrych książkach

                                                                                                                  Platon

Wychowanie to uczenie dzieci czerpania przyjemności z tego, co dobre.

       W dobie mediów wychowanie dzieci na miłośników  czytania wymaga zaangażowania dorosłych, rodziców. Samo mechaniczne czytanie dziecku nie wystarczy – ważne jest, by wiedzieć, co, jak i komu czytać, i jak uczyć czytania.

Czytajmy więc mądrze. Czytajmy  na oczach dzieci, z dziećmi, dzieciom. Wspólne czytanie książek ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelnictwem, ale także promowanie spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym.    Czytajcie! Dla uspokojenia, dla rozwoju emocjonalnego, dla zdobycia nowych informacji, dla zapobieganiu uzależnień od mediów oraz dla przyjemności.

       Czytanie dzieciom wartościowych książek, rozmowa o ich treści, kształtowanie potrzeby i nawyku czytania jest warunkiem rozwoju krytycznego myślenia, mądrości życiowej, wyobraźni i wrażliwości moralnej. Umiejętność korzystania  z tekstów pozwala radzić sobie z koniecznością wielokrotnej zmiany naszych dróg zawodowych i życiowych. Dlatego wychowanie przez czytanie ma ogromną wartość, bo wszczepia dzieciom poczucie własnej wartości i empatię.

                                                                            Opracowała: G. Płatek

P.P