Dzień Patrona szkoły Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

„Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry i zostają po nich serca złamane, jak drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba, by wszystko mogło na czas kwitnąć i owocować i to właśnie po tych zostaje piękno naszego świata”
(K. Siesicka)
Dla nas, Tym, który świat uczynił piękniejszym, jest postać patrona. Kardynał Stefan Wyszyński-  nieustraszony rzecznik godności człowieka oraz nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym. Wzór dobrego człowieka i patrioty. 15 października 2019 r. cała społeczność Zespołu Szkół w Latowiczu świętowała V rocznicę nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego naszej szkole oraz Dzień Edukacji Narodowej. Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy Mszą św. w Kościele Parafialnym w Latowiczu, odprawioną przez proboszcza Bogusława Wnuka. Następnie uczniowie złożyli kwiaty pod pamiątkową tablicą na dziedzińcu szkoły.  Uczniowie klas piątych i szóstych w swoim wystąpieniu przybliżyli zebranym postać naszego patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W kolejnej części uroczystości uczniowie podziękowali koncertem życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za naukę, cierpliwość i serce. Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego pod opieką p. Jerzego Zawadki i p. Klaudii Kot.  Uczniowie wręczyli wszystkim nauczycielom, pracownikom i gościom ręcznie robione obrazki pomysłu p. Krystyny Wołkowieckiej, a na ręce Dyrektor Wiesławy Kosobudzkiej w podzięce wręczono bukiet kwiatów.  Nad całością uroczystości czuwały  p. Marta Delega i p.  Katarzyna Pacek.

Razem z nami świętowali wszyscy, którzy tworzą naszą szkolną społeczność tj. nasi drodzy emeryci, uczniowie i rodzice, a także przyjaciele szkoły, którzy wspierają nasze inicjatywy i przedsięwzięcia.

P.P