Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września.

    

     Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego została zorganizowana akcja głośnego czytania w poszczególnych klasach.

    Celem akcji było promowanie głośnego czytania oraz kształtowanie postawy czytelniczej. Czytały dzieci, czytali dorośli, czytali sobie nawzajem, bo głośne czytanie stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Wpływa między innymi na rozwój dziecka, wzbogaca słownictwo, pomaga w budowaniu więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi, poprawia koncentrację, wspomaga pamięć. Dzień głośnego czytania upłynął w miłej atmosferze, uczniowie z zaciekawieniem słuchali czytanych bajek, baśni, wierszy J. Brzechwy, lektur szkolnych w klasach starszych.

    Dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w tej akcji.

                                                                                                                  Nauczyciel bibliotekarz

P.P