Pasowanie klasa 1

Nasza klasa jest jak pudełko kredek – każdy jest inny, ale razem możemy stworzyć dzieło sztuki.” Takie motto towarzyszyło uroczystości pasowania pierwszoklasistów, która odbyła się 23 października 2019 roku. Był to przepiękny dzień, który wzbudził wiele emocji: radość, dumę, podziw oraz wzruszenie.

Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Pani Dyrektor – mgr Wiesława Kosobudzka, Wójt Gminy Latowicz – Pan Bogdan Świątek-Górski, Pani Wiesława Proczka, Proboszcz Parafii Św. Trójcy w Latowiczu – Ksiądz Bogusław Wnuk, przewodnicząca i za-ca Rady Rodziców – Pani Aneta Celej, Pani Martyna Szeląg, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice, którym bardzo dziękujemy za obecność oraz ciepłe słowa.

           Uroczystość rozpoczęła się krokiem tanecznym – polonezem. Następnie oddano głos
p. Bożenie Kani, pod której czujnym okiem wprowadzony został sztandar szkoły. Pierwszoklasiści pięknie zapamiętali ceremonialną musztrę ślubowania. Wspaniale spisali się, z uwagą i roztropnością słuchali komend, co świadczy, że z godnością będą mogli reprezentować Szkołę Podstawową w Latowiczu. Po złożeniu ślubowania na Sztandar Szkoły, uczniowie zaprezentowali dalszą część artystyczną swego wystąpienia. Oznajmili wszystkim obecnym, czego uczą się w szkole i jaką wiedze już posiadają. Wykazali się zdolnościami aktorskimi oraz muzyczno-tanecznymi. Następnie pierwszoklasiści poprosili Panią Dyrektor, mgr Wiesławę Kosobudzką, o pasowanie na uczniów. W ten sposób zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Latowiczu.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Anna Rudowska

Ilona Kowalczyk

P.P