Podsumowanie III Szkolnego Tygodnia Matematyki w Zespole Szkół w Latowiczu.

Matematyczny tydzień w Zespole Szkół w Latowiczu rozpoczęliśmy 11 marca 2024 roku. Celem naszych działań było zainteresowanie uczniów matematyką, rozwijanie logicznego myślenia, wyobraźni geometrycznej, kreatywności oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. Podczas pierwszych trzech dni Tygodnia Matematyki uczniowie klas IV – VIII zmagali się z zagadkami logicznymi, którymi były: sudoku liczbowe i kropkowe, mosty, rebusy matematyczne oraz zadania z kodami QR. Aktywności te cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Do nauczycieli matematyki wpłynęło 160 prac, które zostały odpowiednio nagrodzone.W klasach I – III został przeprowadzony konkurs na najlepszego matematyka. Na wyniki tego konkursu musimy jeszcze poczekać. W czwartek 14 marca świętowaliśmy tradycyjnie z liczbą Pi. W tym dniu zorganizowaliśmy lekcje podczas których pracowaliśmy metodą stacji zadaniowych. W klasach IV – VI królowała Matematyczna opowieść o piesku Pi, natomiast w klasach VII – VIII Escape book. W tym dniu 35 uczniów z klas I-III brało udział w konkursie Puchacz Piotr. Kolejną formą aktywności był konkurs plastyczny na Portret słynnego matematyka organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Na konkurs plastyczny wpłynęły 24 prace, które zostały wysłane do organizatora. Zwieńczeniem całotygodniowej pracy był Konkurs matematyczny dla klas IV – VIII szkół podstawowych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Latowicz Pana Bogdana Świątek-Górskiego. Udział wzięło 42 uczniów. Reprezentanci naszej szkoły zostali wyłonieni w eliminacjach klasowych. Konkurs składał się z 20 zadań zamkniętych. Wśród zaproszonych gości były szkoły z: Dębego Małego, Jeruzala, Wiciejowa i Wielgolasu. Po zakończonym konkursie wszyscy otrzymali pamiątkowe długopisy, a najlepszym matematykom Sekretarz Gminy Pani Klaudia Małecka oraz Dyrektor Szkoły Pan Mariusza Prekurat wręczyli dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyrazy podziękowania kierujemy do Pana Bogdana Świątek-Górskiego, Pana Mariusza Prekurata oraz Pani Krystyny Wołkowickiej za okazane wsparcie i pomoc w organizacji święta matematyki. Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywność a nauczycielom za okazaną życzliwość podczas tego tygodnia. Gratulujemy wszystkim Uczniom!

Katarzyna Kalińska-Soćko, Iwona Fijołek

A.W