Totus Tuus! Dzień Papieski 2020

   Totus  Tuus ( Cały Twój) to hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego. Związane jest ono                  z dojrzałym życiem Papieża i wyraża Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do każdego człowieka i całego świata. Chcemy , aby papieskie wezwanie Totus  Tuus prowadziło nas do zrozumienia  i przyswojenia sobie postawy zawierzenia i ufności Bogu. W ramach  Dnia Papieskiego będziemy mogli zagłębić się w myśli papieża Polaka, poddać refleksji własne życie i zadać sobie pytanie „ kim dla mnie jest Maryja, Matka Boga?”.

    Warto zwrócić uwagę na jubileuszowy wymiar Dnia Papieskiego. Dnia 18 maja 2020r minęło 100 lat od urodzin Karola Wojtyły, który swoim życiem udowodnił, że zawierzenie Bogu przez Maryję nadaje sens ludzkiemu życiu, pokazuje, że ziemia potrafi oddychać Niebem, a słaby człowiek dzięki mocy Słowa dojrzewa do świętości.

    Dzień Papieski to czas radości, pamięci o Papieżu Polaku i łączności duchowej z Ojcem Świętym. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się lekcje poświęcone Ojcu Świętemu. Uczniowie oglądali prezentację multimedialną , utworzoną na potrzeby obchodów XX Dnia Papieskiego. W tym tygodniu uczniowie kl. I – III zostaną zapoznani z opowiadaniami  „ Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” , zostanie przeprowadzony quiz „ Śladami Papieża” w którym wszyscy uczestnicy mogą sprawdzić i pogłębić swoją wiedzę na temat życia, działalności                     i nauczania Ojca Świętego.

                                                                                                                                      Katecheci

P.P