Apel poświęcony pamięci Żołnierzom Wyklętym 1944-1963

W dniu 5 marca 2020 r. odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów klasy IV pod opieką psychologa Krystyny Sak i wychowawczyni Moniki Świderskiej, zapoznał nas 
z sylwetką rotmistrza Witolda Pileckiego –  żołnierza niezłomnego, żołnierza wyklętego, ostatniego ułana Rzeczypospolitej, „ochotnika do Auschwitz”, jednego z sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Należał
do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego misją było odzyskanie przez Polskę niepodległości, a gdy to się dokonało – praca dla wielkości wolnej ojczyzny. Pokolenia wychowanego na ciągle żywych tradycjach powstań narodowych i ukształtowanego przez zawołanie „Bóg – honor – Ojczyzna”. Postać  Witolda Pileckiego stała się symbolem. Polacy w jego losach widzą prawdziwą historię swojej ojczyzny, ujętą w jednym życiorysie. Dramatyczne wybory, chwała i cierpienie. Bohaterstwo skazane na zapomnienie,
dziś odkrywane ponownie. To wszystko jest powodem ogromnej fascynacji tą wyjątkową postacią. Ale jest też dowodem na słuszność głęboko zakorzenionego w polskiej duszy przekonania: Prawda zawsze zwycięża.
„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć , niż lękać „ – te słowa skierował do swojej rodziny rotmistrz Witold Pilecki, po pogodzeniu się z wyrokiem śmierci wydanym na niego przez komunistyczne władze w 1948 roku.

Montaż słowno- muzyczny wzbogacony został dzięki pieśniom partyzanckim śpiewanym przez chór szkolny pod opieką p. Jerzego Zawadki. Chórzyści wykonali takie pieśni jak : „ Rozszumiały się wierzby płaczące”, „ Biały krzyż” , „ Po partyzancie dziewczyna płacze”. Na koniec uroczystego apelu społeczność szkolna oraz przedstawiciele społeczności latowickiej w osobie Pana radnego Tadeusza Wołkowieckiego,  uczciła minutą ciszy pamięć Żołnierzy Niezłomnych.

K. Sak

Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. 20 tys. z nich walczyło w oddziałach partyzanckich. Kolejnych kilkaset tys. stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około 20 tys. uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami tych najodważniejszych z odważnych, którzy 
w obronie zawołania BÓG – HONOR – OJCZYZNA złożyli na kartach historii w ofierze swoje życie.

Rotmistrz Witold Pilecki – „ Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru”.

Kapitan Zdzisław Broński „ USKOK” – „ Jeśli walczymy i ponosimy ofiary, to dlatego, że chcemy właśnie żyć jako ludzie wolni, w wolnej Ojczyźnie”

Podporucznik Anatol Radziwonik  „ OLECH” – „ Nic dla siebie, wszystko dla Ojczyzny!”

Major Zygmunt Szendzielarz „ ŁUPASZKA” –  „ Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. (…) Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości” .

Podpułkownik Antoni Olechnowicz „ POHORECKI” – „ Dopiero teraz odczułem, jak was szalenie kocham i że utraciłem tych, których kocham nad życie. Czekam jak najszybszej odpowiedzi. Całuję Was wszystkich. Was, moje najmilsze maleństwa, Krzysiu i Józio, przyciskam do serca najczulej. Tak samo z waszą najukochańszą mamusią, a moją żoną Lilą.(…) błogosławię was, niech się Wami bóg opiekuje. Żegnajcie, najukochańsi (…) , bądźcie zdrowi, a mnie wspominajcie czasem.” 

Podpułkownik Łukasz Ciepliński „ PŁUG”-  „ Nie mogłem inaczej żyć”.

Sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz „RÓJ”-  „ Koledzy, każdy z Was musi być dobrym żołnierzem, dowódcą, kolegą, bo gdy przyjdzie chwila, że zginie Wasz dowódca, nie hamujcie pracy, a szerzcie Narodową organizację jako apostołowie, głosząc słowo Boże wśród pogan” .

Major Hieronim Dekutowski „ ZAPORA”-  „ Amnestia to jest dla złodziei, a my to jesteśmy Wojsko Polskie! „

Major Marian Bernaciak „ ORLIK”-  „ Bracia, chłopi, robotnicy, inteligenci. (…) Głosowanie Ludowe jest nowym oszustwem bolszewickim, wobec którego zajmujemy godne Polaka stanowisko. Nikt nie dał prawa przybłędom bolszewickim do przeprowadzania głosowania ludowego. Nie ulegajmy przemocy bagnetów rosyjskich i zbirów z UB” .

Danuta Siedzikówna „ INKA”-  „ Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” .

Kapitan Stanisław Sojczyński „ WARSZYC”-  „ Oświadczamy Wam, że z nami możecie tylko pertraktować jako reprezentacją większości społeczeństwa polskiego”.

I wielu innych, tych  bezimiennych, których imion i nazwisk historia nie wspomina.

Poeta Zbigniew Herbert pisał o tych niezłomnych ludziach , „ponieważ żyli prawem wilka historia o nich głucho milczy” , na szczęście historia już wspomina tych bohaterów. Zapraszamy do chwili refleksji w tym dniu, który jest poświęcony Żołnierzom Niezłomnym. Poniżej zamieszczone linki do filmów i utworów poświęconych tym ludziom, pozwolą nam wszystkim na poszerzenie naszej wiedzy o  historii tamtego trudnego dla Polaków czasu.

Żołnierze Wyklęci 1944-1963
prezentacja

P.P