Obchody beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dnia 23 września uczniowie z klas VII – VIII w ramach obchodów beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Program wycieczki obejmował projekcję filmu pt: ,,Wyszyński – zemsta czy przebaczenie”. Film wywarł na uczniach ogromne wrażenie, szczególnie sceny wojenne i z pewnością przybliżył im postać Patrona. Temu także miał służyć pobyt w Muzeum Archikatedralnym na wystawie pt: ,,Zwycięzca. Prymas dla Kościoła i Ojczyzny”. W czasie wizyty w Bazylice Archikatedralnej uczniowie modlili się przy grobie Prymasa, a także  obejrzeli krypty. Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta oraz akcent patriotyczny – Pomnik Małego Powstańca.

Krystyna Wołkowiecka

A.W