Rocznica „Wielkiej Wsypy”

05 marca 2023 roku p. dyrektor Mariusz Prekurat wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Dominik Wardzyński, Amelia Bieńkowska, Weronika Sekuła wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę „Wielkiej Wsypy”,…