Wartości w naszym życiu

Wychowanie do wartości –  klucz do życia.

Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły
na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi?

System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej. Wychowanie to wprowadzenie dzieci i młodzież
w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego, a także oddziaływanie rodziców, wychowawców ,nauczycieli na dzieci i młodzież. Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Każdy z nas z dzieciństwa wynosi bagaż składający się z przekazanych nam przez rodziców wartości, wzorców zachowań, nawyków, przekonań, poglądów, norm społecznych czy zapatrywań na świat. Ten system wartości buduje osobowość i kształtuje życie człowieka. Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład
i harmonia miedzy deklaracjami słownymi a życiem. Dziecko uczy się przede wszystkim przez

naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią, patrzy jak reagują. Dlatego na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność za przekazywane dzieciom wartości
i wzorce postępowania w życiu. Pamiętajmy o tym.

24 października 2019 r. podczas „dnia otwartego” w naszej szkole , odbyło się spotkanie z rodzicami, na którym mieliśmy możliwość wspólnego zastanowienia się nad rolą wartości 
w wychowaniu dzieci. W zaprezentowanym przez p. Agnieszkę Włodarczyk filmie, mieliśmy okazję posłuchać, co sądzą na temat wartości nasi najmłodsi: dzieci z przedszkola: 5- i 6- latki oraz  uczniowie z  I klasy.

psycholog mgr Krystyna Sak

P.P