XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia


1 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się akcja edukacyjna, której celem było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Zachęcała ona do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogli dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia. Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia trwały kilka tygodni. Uczniowie w tym czasie przygotowali plakaty i ozdobili szkołę dekoracjami. Przed egzaminami aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw.„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Każda osoba udzielała odpowiedzi na 5 losowych pytań. Egzaminatorami byli uczniowie klasy VIIB, którzy tworzyli Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni w losy przepytywali koleżanki i kolegów oraz dorosłych. Uczniowie klas IIIa i IIIb odpowiadali na pytania w zakresie 50, pozostali w zakresie 100. Wszystko odbywało się pod opieką nauczycieli matematyki, którzy czuwali nad poprawnością egzaminów. W wyniku akcji udało nam się wyłonić 115 Ekspertów Tabliczki Mnożenia wśród uczniów oraz 18 wśród nauczycieli i pracowników obsługi. Każdy uczeń, który zdobył odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia został nagrodzony plusem przez nauczyciela matematyki z przedmiotu. Uczniowie Zespołu Szkół w Latowiczu znają tabliczkę mnożenia na wysokim poziomie. Klasy IIIa oraz VIIIb znają tabliczkę mnożenia na poziomie 100%. Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za udział w obchodach XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Katarzyna Kalińska-Soćko

.

A.W