10 sposobów na dobry początek dziecięcej przygody z czytaniem

  1. Ustal najlepszą dla wszystkich porę na czytanie – na początek 10-15 minut dziennie.
  2. Uszanuj wybór dziecka – książka nie zawsze musi uczyć, może też bawić.
  3. Panuj nad sentymentalizmem – to, co podobało się tobie, nie musi podobać się twojemu dziecku.
  4. Podsuń dziecku niewielkie fragmenty tekstu, pisane dużym drukiem.
  5. Podpowiedz dziecku, że może używać palca jako wskaźnika – uporządkuje ruch oczu i zaktywizuje prace mózgu.
  6. Po lekturze bądź dociekliwy (pytaj kto?, gdzie?, dlaczego?), ale nie natarczywy.
  7. Zaproponuj proste zabawy z tekstem.

Np. kto szybciej znajdzie w przeczytanym fragmencie słowa z jakąś literą bądź sylabą, ten wygrywa. W ten sposób dziecko utrwali w pamięci obrazy tych słów.

  • Uszanuj chęć czytania po cichu.

Kłopoty z głośnym czytaniem czasem wynikają np. z zaniżonej samooceny, a nie z problemów ze składaniem liter w słowo.

  • Zauważaj i doceniaj każdy postęp w czytaniu.
  • Udowodnij dziecku, że lubisz czytać.

Opracował: nauczyciel bibliotekarz

P.P