Konkursy Świąteczne


Regulamin Konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Świąteczną

CELE KONKURSU:

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

– wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

– wyrabianie poczucia estetyki

– inspirowanie do twórczych poszukiwań plastycznych w oparciu o tradycyjne wzory kart bożonarodzeniowych

-prezentacja tradycyjnych tematów kartek świątecznych na święta Bożego Narodzenia w nowej odkrywczej i atrakcyjnej wizualnie formie plastycznej

-rozwijanie umiejętności korzystania z technologii

 • Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I—III
 • Termin nadsyłania prac konkursowych: 20 grudnia 2020
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką
 • Prace mogą być wykonane w formie tradycyjnej kartki, a w celu zgłoszenia pracy do konkursu należy zrobić zdjęcie i przesłać do organizatorów
 • Prace mogą być wykonane za pomocą komputerowych programów graficznych
 • Prace należy czytelnie opisać: imię i nazwisko, klasa
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość druku i publikacji nagrodzonych prac, a po powrocie do nauki stacjonarnej zostanie wykonana gazetka, na której zaprezentowane będą wszystkie prace
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom
 • Nagrodzone zostaną prace, które zajmą miejsca I-III
 • Prace oceniać będzie opiekun Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Wolontariatu oraz Rada Samorządu Uczniowskiego

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

• walory artystyczne

• kreatywność

• oryginalność

• nawiązanie do tradycji

• estetyka wykonania

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia. Planowana data ogłoszenia wyników 21 grudnia 2020 r. godz. 18:00.

Osoby odpowiedzialne:

p. Klaudia Kot

p. Anna Świątek

Nela Celej


Regulamin Konkursu „Świąteczny Quiz Kulturowy”

CELE KONKURSU:

1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat Bożego Narodzenia – w Polsce, Europie i na świecie.

2. Poszerzanie wiedzy oraz wzbudzanie zainteresowania historią, kulturą i tradycjami świątecznymi.

3. Zachęcanie uczniów do samodzielnej pracy w zdobywaniu wiedzy na tematy związane z Bożym Narodzeniem.

4. Podnoszenie motywacji do zdobywania dodatkowej wiedzy i wiadomości.

4. Kształtowanie tolerancji i szacunku do kultur innych narodowości.

5. Stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami na temat kultury i tradycji.

 • Konkurs organizowany jest przez Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat
 • Quiz został przygotowany z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII
 • Przedmiotem oceny konkursowej będą wiadomości uczniów w zakresie wiedzy kulturowej
 • Termin przeprowadzenia konkursu: 17 grudnia 2020, 16:00-18:00
 • Aby wziąć udział w konkursie, należy rozwiązać quiz kulturowy w podanym wyżej terminie, logując się za pomocą linku, przesłanego do wszystkich klas w dniu konkursu
 • Przez zarejestrowanie się na stronie rejestracji w dniu konkursu, uczestnicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem
 • Zadaniem konkursowym jest rozwiązanie quizu o tematyce: Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce, Europie i na świecie
 • Quiz składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz z pytań otwartych
 • Quiz rozpoczyna się 17 grudnia 2020 r. z chwilą aktywowania formularza quizowego na stronie www.testportal.pl
 • Pytania konkursowe są zweryfikowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu
 • Sprawdzania testów konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom
 • Nagrodzone zostaną osoby, które zajmą miejsca I-III (tj. osoby z największą ilością punktów)
 • O wygranej uczestnicy zostaną poinformowani 18 grudnia 2020, drogą elektroniczną

Osoby odpowiedzialne za organizację quizu:

p. Klaudia Kot

p. Anna Świątek

Nela Celej

kontakt: klaudia_k92@wp.pl

P.P