Cena obiadów od 01 września 2020 roku

Obiad szkolny                                                           – 3,00 zł.

Śniadanie + obiad przedszkolny                              –  5,50 zł.

Śniadanie + obiad przedszkolny + podwieczorek  –  6,80 zł.

Dokonywanie opłat za wyżywienie do 15 dnia każdego miesiąca w godzinach:

   7.15 –   9.00

13.00 – 14.00

P.P