Przyjęcia do Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu

Informacja dla rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o przyjęcie do Przedszkola w Zespole Szkół w Latowiczu oraz deklaracji o przedłużenie pobytu dziecka w Przedszkolu na rok szkolny 2020/2021. Rodziców dzieci klasy 0a proszę o wypełnienie wniosku przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Zespole Szkół w Latowiczu. Uzupełnione wnioski proszę o przesyłanie na pocztę szkolną  zs_latowicz@poczta.onet.pl
Jeśli ktoś z Państwa będzie miał problem z wypełnieniem wniosku, to poproszę tylko o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz rok urodzenia.
Formalności będą dopełnione po powrocie do szkoły.


Z poważaniem
Wiesława Kosobudzka

Wnioski w zakładce „Przedszkole”

P.P