Akademia Bezpiecznego Puchatka

Cześć. Przesyłam certyfikat do umieszczenia na stronie szkoły.
W tym roku klasa I Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wzięła udział w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka.Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych,obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.W Programie każdego roku uczestniczy ponad 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych.
Do tej pory łącznie wzięło w nim udziałponad 2 miliony uczniów.

Pozdrawiam Ilona Kowalczyk

P.P