2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

W naszej szkole 2 października obchodziliśmy Dzień bez Przemocy pod patronatem Pani  Dyrektor Krystyny Wołkowieckiej. Z tej okazji uczniowie wykonali gazetki, plakaty i prezentacje multimedialne. W czasie tego dnia na każdej przerwie dzieci miały możlikwość oglądania prezentacji wykonanych przez swoich kolegów. Każda klasa mogła posłuchać muzyki, która jak wiadomo „łagodzi obyczaje”. Było dużo śmiechu i pozytywnych emocji. W trudnym czsie pandemi był to mile spędzony czas. Wszystko tak wspaniale udało się dzięki ogromnemu wsparciu Pani Krystyny Wołkowieckiej, nauczycieli oraz wspaniałych uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w akcji.

Międzynarodowy Dzień bez przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r.

Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy, którego idee przyczyniły się do powstania „Dnia bez przemocy”.

Przemoc w dzisiejszych czasach nie jest nam obcym i niezrozumiałym słowem.Kilkukrotnie w ciągu dnia słyszymy o tym, że był kolejny zamach, mass media informują nas o następnych pobiciach, rozbojach, przemocy w domu, na ulicy, w szkole czy Internecie. Zatem można śmiało stwierdzić, że przyzwyczailiśmy się do słowa „przemoc”.

Jednak czy to przyzwyczajenie nie jest wielkim problemem, z którym powinniśmy się zmagać? Czy aby na pewno wiemy co to słowo oznacza?

Przemoc to „takie działania, które niezależnie od formy upośledzają ostatecznie moc kogoś, kto jest obiektem. Taki też jest cel przemocy, czyniącej z człowieka istotę bezwolną”. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i definiuje przemoc jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające  prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną. Wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

Jakie są rodzaje przemocy?


PRZEMOC FIZYCZNA: Popychanie, odpychanie, obezwładnienie, szczypanie, kopanie, bicie otwartą ręką i pięściami, duszenie, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, użycie broni

PRZEMOC PSYCHICZNA: Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, poniżanie, zawstydzanie, krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie, wyzywanie, ograniczenia snu i pożywienia


PRZEMOC SEKSUALNA: Wymuszanie pożycia seksualnego,  sadystyczne formy współżycia seksualnego, seks z osobami trzecimi, krytykowanie zachowań seksualnych, filmowanie podczas aktywności seksualnych, zmuszanie do oglądania zdjęć czy filmów pornograficznych


PRZEMOC EKONOMICZNA: Zabieranie zarobionych pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka


ZANIEDBANIE: Ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych, emocjonalnych i materialnych, pozostawianie dzieci bez opieki, zaniedbywania medyczne, brak zainteresowania realizacji obowiązku szkolnego dziecka

GDZIE SZUKAC POMOCY?

 • 116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 116 000 – Całodobowy, bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka.
 • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • 800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
 • 116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
 • 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
 • 801 889 880 – Telefon Zaufania „Uzależnienia behawioralne”
 • 22 635 93 92 – Telefon grupy edukatorów seksualnych „PONTON”
 • 800 280 900 – telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele
 • 800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
 • 800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
 • 800 111 123 – Tumbolinia

                                                                         Anna Świątek

                                                                         Klaudia Kot

                                                                         Ilona Kowalczyk

P.P