„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” Jan Paweł II

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzimy 5 grudnia. Nasz Wolontariat: „Starszy Brat – Starsza Siostra”  działa już od 17 lat. Nasze szeregi zasilają dzielni i niezawodni uczniowie. Praca, którą wykonujemy, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Wolontariat: rozpoczął swoją działalność w 2003 roku. Inicjatorką tego pomysłu była pani Anna Świątek-pedagog szkolny, która do dnia dzisiejszego jest opiekunem przy dużym wsparciu i pomocy ze strony Pani Dyrektor Krystyny Wołkowieckiej. Wolontariat powołany został  w odpowiedzi na potrzeby uczniów Zespołu Szkół  w Latowiczu, którzy wymagali oprócz pomocy pedagogicznej, również innego typu wsparcia – rozmowy, zainteresowania się ich problemami, wysłuchania, pocieszenia w trudnej sytuacji,  udzielenia porady w sprawach szkolnych, rodzinnych. Bodźcem do działania była też potrzeba naszych wychowanków  do niesienia bezinteresownej pomocy osobom  potrzebującym, zaangażowanie, chęć sprawienia radości drugiemu człowiekowi – to właśnie cechuje kilkudziesięciu  uczniów  naszej  szkoły, którzy chętnie poświęcają swój wolny czas pomagając innym, szczególnie tym znajdującym się w trudnej sytuacji, mającymi problemy w nauce. Powołując do życia Wolontariat najważniejszym  założeniem było aktywizowanie uczniów  w celu podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego.  Proponowane  działania stanowią element edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem lokalnym oraz były przygotowaniem  uczniów do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i patriotycznym, do rozwijania  zainteresowań, umiejętności społecznych, a przede wszystkim by niosły ze sobą wiele wartości wychowawczych poprzez kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, wrażliwości  i otwartości  na drugiego potrzebującego człowieka znajdującego się obok nas. Obecnie do Wolontariatu należą  uczniowie z klasy IV -VIII Szkoły Podstawowej. Liczba wolontariuszy z każdym rokiem zmienia się, ale zawsze są osoby, które chcą pomagać innym. Z biegiem lat zadania wolontariatu zmieniały się, ale cel zawsze był jeden: POMOC DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI W POTRZEBIE.

         W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Wolontariuszom serdeczne życzenia,  aby Wasza działalność na rzecz dobra wspólnego była źródłem radości i dumy  oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji.

                                                                              Anna Świątek  –  opiekun Wolontariatu

P.P