Warsztaty dla rodziców

W dniu 22 listopada odbyły się w naszej szkole warsztaty dla rodziców, które poprowadziła psycholog mgr Krystyna Sak.  Temat spotkania to : Dobry kontakt z własnym dzieckiem  oznacza również wyznaczanie zasad i granic.

Cel wspólnego spotkania to przede wszystkim możliwość poznawania siebie jako rodzica i wzajemne wzmacnianie kompetencji wychowawczych. Rodzice mieli okazję zastanowić się co oznacza w ich pojęciu Dobry rodzic…czyli taki, który jest…odpowiedzialny, wyrozumiały, konsekwentny, kochający, serdeczny…Zostały przedstawione i  omówione podstawowe style wychowania a co za tym idzie postawy wychowawcze rodziców i wynikające z nich konsekwencje w zachowaniu dzieci. Podczas pracy w grupach rodzice rozważali i podawali propozycje działań wobec dzieci w odniesieniu do wieku dziecka i jego indywidulnego sposobu funkcjonowania emocjonalnego i społecznego Czego można oczekiwać od dziecka w zależności od jego wieku ?” Dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem na temat „ Jakie metody stosujesz, by wychować swoje dziecko?”   Spotkanie zakończyła dyskusja na temat „ Jakie dziecko chcesz wychować? Jakie ono ma być gdy dorośnie?” .

Psycholog zachęciła rodziców do odwiedzenia strony www.nierozerwalni.org  – kampanii społecznej na temat wartości rodziny, jako czynnika chroniącego dzieci przed zachowaniami ryzykownymi. Na zakończenie spotkania wszyscy mieli możliwość obejrzenia krótkiego, zabawnego filmiku  z wypowiedzią dzieci, co one sądzą o dobrym wychowaniu; rozgrzania się w ten zimny jesienny wieczór herbatą i kawą oraz wzmocnienia słodkim pączkiem, jaki przygotowała dla wszystkich pani Przewodnicząca Rady Rodziców.

Spotkanie sprawiło wszystkim osobom uczestniczącym wiele satysfakcji i stanowiło okazję do wsparcia siebie jako rodzica w jakże trudnym i odpowiedzialnym zadaniu, jakim jest wychowanie dziecka


K. Sak