Sprawozdanie z realizacji projektu „Niepodległa” w Zespole Szkół w Latowiczu

Pierwszym etapem programu rozpoczętego w dn. 11 listopada 2018r. była uroczysta msza święta w kościele w Latowiczu z udziałem pocztów sztandarowych z naszej szkoły, uczniów i rodziców, władz gminy oraz pocztów sztandarowych OSP z terenu naszej gminy Latowicz. Następnie uczestnicy mszy na czele z włodarzami naszej gminy udali się w asyście pocztów pod pomnik- kopiec poświęcony bohaterom walk o wolność z lat 1905-1918. Przy pomniku wystawiona była warta honorowa 23. eskadry lotnictwa taktycznego z Mińska Mazowieckiego.

Tam po ustawieniu się w czworobok pocztów sztandarowych, uczniów i mieszkańców gminy odśpiewano hymn narodowy z akompaniamentem orkiestry OSP w Latowiczu, podniesiono flagę państwową. Następnie głos zabrał wójt naszej gminy p. Bogdan Świątek-Górski, który przedstawił wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w naszej miejscowości w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kolejnym punktem było złożenie wieńców przez poszczególne delegacje na pomniku oraz zapalenie zniczy. Pani dyrektor ZS w Latowiczu zaprosiła wszystkich zgromadzonych do wzięcia udziału w biegu „Niepodległej”. Trasa biegu wiodła do lokalnych miejsc pamięci i kończyła się przy pomniku-kopcu.

W biegu wzięło udział ponad 150 osób, w tym uczniowie naszej szkoły, absolwenci oraz rodzice. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, a pierwszych 10-ciu – okolicznościowe upominki.

Na zakończenie uroczystości odbyła się uroczysta wieczornica, podczas której młodzież naszej szkoły wraz z mieszkańcami odśpiewała znane i mniej znane pieśni patriotyczne przeplecione wierszami o patriotycznej treści.

Kolejnym etapem realizacji projektu „Niepodległa” była wycieczka uczniów naszej szkoły do Warszawy i Sulejówka w dniu 21.11.2018r. W tej wycieczce uczestniczyło 45 uczniów. Trasa wycieczki przedstawiała się następująco:

Wyjazd z Latowicza – godz. 6:20. Przybycie do Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego o godz. 8:50. Zwiedzanie muzeum do godz. 10:00, następnie przejazd autokarem w pobliże Starego Miasta i zwiedzanie rynku oraz kościoła-katedry św. Jana. Od godz. 12:30 do 15:00 zwiedzaliśmy Muzeum Wojska Polskiego. Później udaliśmy się na tzw. Wojskowe Powązki i tam przeszliśmy głównymi alejkami, przystając przy grobach znanych ludzi, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Kolejnym i ostatnim przystankiem na naszej patriotycznej trasie wędrówki był Sulejówek, gdzie obejrzeliśmy dworek „Milusin”, miejsce zamieszkania Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy pomniku Marszałka.

—>>zdjęcia

—>>zdjęcia 11 listopada

 

 

Andrzej Giziński