Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Poland flag background

W dniu 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga – to symbol naszej państwowości. Zachęcamy wszystkich czytelników do świętowania poprzez wywieszenie flagi przed swoim domem. Bądźmy odważni i dumni z naszych barw narodowych. Niech flaga powiewa nad naszymi głowami i przypomina nam, kim jesteśmy.

Pamiętajmy również o zbliżającej się 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zachęcamy  wszystkich do przesyłania świątecznych zdjęć na adres redakcji: rozumek@op.pl                              

Redaktorki gazetki „Rozumek” Anitka i Ola

Redakcja


NARODOWE BARWY

Polskości dumo Biało – Czerwona
walk, trudu, zwycięstw świadectwo
na skrzydłach Orła niesiona
Polski szlachetne dziedzictwo.

Biała od Orła Białego
i białej Pogoni litewskiej
Czerwona od tarczy pola herbowego
od krwi ran i śmierci męczeńskiej.

Biała – ostoja lojalności, pokory, szlachetności
czystości dążeń narodu polskiego, niepokalana
Czerwona – symbol majestatu władców, dostojności,
męstwa, ognia, odwagi, makami usłana.

Biała – pełna niewinności, radości, mądrości, wolności
źródło życia, prawdy, zwycięstwa dobra nad złem
Czerwona – pomniku płodności, pracy, żarliwości, miłości
od wieków związana z zaangażowaniem, poświęceniem.

Z nią manifestujemy fakt bycia Polakami
niechże porywa nas do działania owocnego
Z nią jesteśmy nowoczesnymi patriotami
Tyś mocną oznaką państwa niepodległego.

Z naszych barw dzisiaj dzień chwały
przywiązania do polskich wartości
przepełniony jestem honorem cały
O największa Polaków świętości.

Kazimierz Surzyn

P.P