Opłata za obiady

********************************************************************

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami od stycznia 2022r. płatności za wyżywienie można dokonać na poniższy rachunek bankowy.

Nr rachunku do wpłat za wyżywienie: 75 9226 0005 0042 2785 2000 0050

(w tytule płatności należy wpisać: płatność za obiady, imię i nazwisko ucznia i klasę). 
Możliwa jest również wpłata gotówkowa bezpośrednio u Intendentki w szkole. Odpłatność za obiady wnosi się z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca.

A.W