W dn. 3 maja

poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu w składzie: Kacper Kowalczyk, Zuzanna Banaszek, Aleksandra Domańska i Oliwia Osińska wziął udział w uroczystej Mszy św. w intencji  Ojczyzny…

Penfriends!

Uczniowie klasy Va, na zajęciach języka angielskiego, przy wsparciu pani Klaudii Kot napisali listy w języku angielskim. Tematyka listów ‚Let’s get to know each other!’Podpisane, zaadresowane listy wyślemy…