Pedagog


Dyżury pedagoga szkolnego w aplikacji  TEAMS:

poniedziałek: 12.30 -14.00

wtorek: 13.30 – 15.00

środa:14.00-  16.00

czwartek: 13.30 – 14.30

piątek: 11.30 – 14.00


W związku z tym szczególnym czasem dotyczącym zawieszenia zajęć lekcyjnych w naszym kraju  i niemożliwością kontaktu bezpośredniego z Państwa dziećmi i Państwem, informuję, że w przypadku, konieczności kontaktu z  pedagogiem szkolnym czy ewentualnie pojawiających się problemów okresu dojrzewania lub też innych spraw,  w których Państwo uważają, że mogę pomóc, informuję, że jestem do Państwa dyspozycji poprzez:
                e-dziennik lub e- mail pedagog.as@onet.pl

                      Życzę Wam i Waszym dzieciom zdrowia.

       


Dziękuję za współpracę i pozdrawiam, w razie potrzeby służę pomocą

Anna Świątek –pedagog szkolny.


Pedagog szkolny mgr Anna Świątek
       e-mail: pedagog.as@onet.pl

Motto pedagoga:
„Szkoła, do której uczęszczają nasi uczniowie powinna być otwarta, ciepła i przyjazna zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Każdy powinien czuć się w niej bezpiecznie, odnajdywać tu swoje miejsce i warunki do realizacji, by każdy mógł               do niej wracać pamięcią wyłącznie z dobrymi wspomnieniami ”.

Pedagog szkolny to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog                  to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi i:

 • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem
 • podpowie, jaką wybrać w życiu drogę
 • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne
 • nauczy myśleć twórczo
 •  odpowie na pytania „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”
 • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym

Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

 • czujesz, że  jesteś samotny i nikt Cię nie rozumie
 • masz problemy rodzinne
 •  jesteś w trudnej sytuacji materialnej
 •  masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • jesteś dyslektykiem
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami lub kolegami
 • chciałbyś pomóc innym a nie wiesz, w jaki sposób to zrobić
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Ważne!

Jeśli obok Ciebie ktoś potrzebuje pomocy,
a Ty nie wiesz jak pomóc – zwróć się do pedagoga szkolnego lub innej osoby, do której masz zaufanie!

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Możesz także do mnie napisać
na 
e-mail: pedagog.as@onet.pl
Jeżeli podasz swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę oczywiście zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie,
ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań.


       Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i  funkcjonowania Twojego dziecka w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 •  szukasz pomocy
    

            Do zadań pedagoga należy:

 1.  Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy                  w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                       w sytuacjach kryzysowych;
 7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
 9. Rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                                i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                           i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 10. Udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                       w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)


GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO JEST UCZEŃ!

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi Poradniami Specjalistycznymi
 • Pedagogami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 •  Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Latowiczu
 • Komendą Policji w Mrozach i Mińsku Mazowieckim
 • Sądem Rejonowym – Wydział III Rodzinny i Nieletnich
 • Ochotniczym Hufcem Pracy w Mińsku Mazowieckim

I innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę.