Rada rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu

Zarząd

Przewodnicząca- Celej Aneta
Z-ca- Szeląg Martyna
Sekretarz- Jolanta Muracka
Skarbnik- Aleksandra Rusinowska

Komisja rewizyjna:
Belkiewicz Anna- przewodnicząca
Świątek Daniel- członek

 

Numer konta:
Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Latowiczu  
88 9226 0005 0042 7053 2000 0010