Opłata za obiady

******************************************************************** Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami od stycznia 2022r. płatności za wyżywienie można dokonać na poniższy rachunek bankowy. Nr rachunku do wpłat za wyżywienie: 75 9226 0005 0042 2785 2000 0050 (w tytule płatności…