DYKTANDO RODZINNE

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji szkolnego konkursu ortograficznego Dyktando Rodzinne.Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII oraz  członków ich rodzin. Poprzez zaproponowaną formę dyktanda pragniemy pokazać, że wspólne zmagania z ortografią polską mogą być zarówno nauką i zabawą.

Cele konkursu

 • uwrażliwienie na poprawność pisowni zgodnie z normami ortograficznymi
 • promocja kultury języka polskiego w formie wielopokoleniowej zabawy edukacyjnej
 • wskazanie uczniom ciekawej alternatywy edukacyjnej

Regulamin konkursu

 1. Dyktando Rodzinne odbędzie się 19 kwietnia 2024r. o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Latowiczu w salach nr 8 i 17.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: klasy IV-VI i klasy VII-VIII.
 3. Dyktando Rodzinne polega na napisaniu tekstu dyktanda przez zespół, w skład którego wchodzi uczeń naszej szkoły oraz członek jego rodziny (rodzic, babcia, dziadek, ciocia, wujek lub rodzeństwo, które nie uczęszcza do Zespołu Szkół w Latowiczu).
 4. Przedstawiciel rodziny nie może być z wykształcenia polonistą.
 5. Treść dyktanda pisze uczeń, który ma możliwość konsultowania się z członkiem rodziny w sposób niezakłócający pracy innym zespołom.
 6. Ocenie podlegają błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Pomyłkę należy skreślić, a prawidłowy zapis umieścić nad skreśleniem. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszących.
 7. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych.
 8. Czas trwania dyktanda około 40 minut.
 9. Zwycięzcą jest ten zespół, który napisze dyktando bezbłędnie lub popełni najmniejszą liczbę błędów.
 10. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć najpóźniej do 5 kwietnia 2024r. do polonistek p. Marty Delegi i p. Ewy Sudy.
 11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w terminie ok. 2 tygodni.
 12. O terminie rozdania nagród i pamiątkowych dyplomów zwycięzcy konkursu poinformowani zostaną z tygodniowym wyprzedzeniem.

                                     Organizatorzy: Marta Delega, Ewa Suda

A.W