Akcja „Wywieś flagę, uczcij Niepodległość” w 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2023 roku w Święto Niepodległości – wywieśmy Flagę narodową
z zachowaniem szacunku dla naszego symbolu narodowego w 105 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pamiętajmy, aby otaczać symbole narodowe szacunkiem przez cały rok, jest to nasz patriotyczny i obywatelski obowiązek.  Flaga jest symbolem, który jednoczy nas wszystkich. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, niech pozwoli nam okazać patriotyzm i poczucie wspólnoty.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić Flagę Polski przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas świąt państwowych lub w ważnych momentach życia.

Wywieś Flagę – świętujmy razem.

Organizator akcji: Wolontariat: ”Starszy Brat – Starsza Siostra”

A.W