Dyrektor Zespołu Szkół w Latowiczu

mgr Mariusz Prekurat