Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko nauczycielaPrzedmiot
Wiesława Kosobudzka- chemia
Agnieszka Bazydłogrupa "Motylki"
Anna Sikorska- przyroda
- biologia
Marta Delega - wychowawca kl. IVa
- język polski
- zajęcia logopedyczne
Alina Domańska - wychowawca kl. III szkoły podstawowej
- zajęcia edukacyjne
- zajęcia rewalidacyjne
Anna Domańskawychowawca 5-latkow-grupa "Zuchy"
Ewa Fronc- wychowawca kl. IB szkoły podstawowej
Tomasz Gajowniczek- edukacja regionalna
- EDB
- informatyka
Agnieszka Gizińska - język polski
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
- zajęcia świetlicowe
Andrzej Giziński - historia
- wychowanie fizyczne
- WDŻ
Katarzyna Kalińska-Soćko- wychowawca kl. IVb szkoły podstawowej
- matematyka
- fizyka
Bożena Kania - wychowawca klasy VI szkoły podstawowej
- wychowanie fizyczne
- SKS - projekt mazowsze
Anna Kłos - wychowawca klasy IIA szkoły podstawowej
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Klaudia Kot- język angielski
- wychowawca klasy VA
- opiekun SU szkoły podstawowej
- zespół muzyczny
Ilona Kowalczyknauczyciel wspomagający w klasie I
Lucyna Kulma- WOS
Renata Ozimek- wychowawca kl. IB szkoły podstawowej
Katarzyna Pacek - wychowawca kl. Vb szkoły podstawowej
- język angielski
Piotr Poźniak- wychowanie fizyczne
- informatyka
- SKS - projekt mazowsze
Grażyna Płatek- biblioteka szkolna
Anna Rudowskawychowawca klasy I
Krystyna Sak- psycholog szkolny
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia socjoterapeutyczne
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- WWR
Ewa Suda - wychowawca kl. VII szkoły podstawowej
- język polski
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Anna Świątek- pedagog szkolny
- zajęcia świetlicowe
- opiekun Wolantariatu
- wychowawca klasy IV
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia WWRD
Monika Świderska- wychowawca klasy III gimnazjum
- matematyka
- fizyka
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
Małgorzata Tomaszewska- wychowawca klasy IIB szkoły podstawowej
- geografia
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Małgorzata Wardzyńska-Soćko- język rosyjski
- religia
- zajęcia świetlicowe
Krystyna Wołkowiecka - wychowawca kl. VIII szkoły podstawowej
- religia
- technika i zajęcia techniczne
- plastyka
- preorientacja zawodowa
- zajęcia artystyczne
- doradztwo zawodowe
Jerzy Zawadka- muzyka
- zajęcia artystyczne
- rytmika
- zespół/chór szkolny
Marlena Reda wychowawca
3-latków-grupa "Pszczółki"
- przewodnicząca zespołu przedszkolnego
Martyna Różakwychowawca
4-latków-grupa "Biedronki"
Martyna Boguszwychowawca
4-5-latków-grupa "Biedronki"
Ewelina Wysockawychowawca "0"
Agnieszka Włodarczykgrupa "Motylki"
Agnieszka Olszewska nauczyciel przedszkola