Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko nauczycielaPrzedmiot
Mariusz Prekurat- wychowanie fizyczne
Krystyna Wołkowiecka- technika
- plastyka
Anna Świątek
- pedagog szkolny
- wychowawca kl.V szkoły podstawowej
Joanna Kunka
- psycholog szkolny
Renata Ozimek- wychowawca kl.Ib szkoły podstawowej
Marlena Reda - wychowawca 5-latków
Magda Konopacka- wychowawca kl.IVa
- wychowanie fizyczne
Małgorzata Wardzyńska-Soćko- język rosyjski
- religia
Małgorzata Tomaszewska- wychowawca kl.IIIb szkoły podstawowej
- geografia
Lucyna Kulma- WOS
Martyna Różak- zajęcia świetlicowe
Klaudia Kot- język angielski
- wychowawca kl.VIIIa szkoły podstawowej
Katarzyna Pacek - wychowawca kl.VIIIb szkoły podstawowej
- język angielski
Katarzyna Kalińska-Soćko- wychowawca kl.VIIb szkoły podstawowej
- matematyka
Martyna Podsiadło- wychowawca grupy "0"
Jerzy Zawadka- muzyka
Ireneusz Wierzbicki- fizyka
Ilona Kowalczyk- nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie IIIa
Grażyna Płatek- biblioteka szkolna
- religia
Ewelina Wysocka- wychowawca 4-latków
Ewa Suda - wychowawca kl.VI szkoły podstawowej
- język polski
Ewa Fronc- wychowawca kl.Ia szkoły podstawowej
Anna Rogala - nauczyciel współorganizujący kształcenie
Anna Rudowska- wychowawca kl.IIIa szkoły podstawowej
Marta Delega - wychowawca kl.VIIa szkoły podstawowej
- język polski
Anna Sikorska- przyroda
- biologia
Bożena Kania
Anna Kłos- wychowawca kl.II szkoły podstawowej
Anna Domańska- wychowawca 3-latków
Andrzej Giziński - historia
- WDŻ
Alina Domańska - zajęcia rewalidacyjne
Agnieszka Włodarczyk- wychowawca kl.IVb szkoły podstawowej
- informatyka
Agnieszka Bazydło- nauczyciel współorganizujący kształcenie grupa "0"
Karolina Rechnio
Grażyna Luba- chemia
Monika Biernacka- nauczyciel współorganizujący kształcenie
Kamila Adamiak- matematyka
Wiesława Kosobudzka