Samorząd szkoły podstawowej

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024 tworzą uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej. Radę Samorządu tworzą uczniowie, którzy należą do samorządów klasowych. Zarząd Samorządu Szkolnego to uczniowie, którzy zostali wybrani na początku roku szkolnego w szkolnych wyborach samorządowych.

Samorząd uczniowski działa na podstawie Regulaminu pracy SU.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały  p. Katarzyna Pacek i  p. Sylwia Kostanty.

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO:

Przewodniczący:  Oliwia Osińska

Zastępca: Aleksandra Domańska

Skarbnik: Nikola Adamiec