Erasmus+ „Poznajemy naszą wspólną historię”

Dokumenty do pobrania👇

______________________________________________________________________________

.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu
realizuje projekt „Poznajmy naszą wspólną historię” na podstawie umowy o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142637  zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –  Narodową Agencją  Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z siedzibą w Warszawie a Szkołą Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Latowiczu.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu: Edukacja szkolna. Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.

Czas trwania projektu – 12 miesięcy,  od 1.09.2023 r.  do 31.08.2024 r.

Projekt obejmuje mobilność uczniów w postaci 8 dniowego wyjazdu grupy uczniów  pod opieką  nauczycieli. Wyjazd odbędzie się do Hiszpanii, do regionu Andaluzja, do miasta Sevilla.

Poprzez realizację grupowej mobilności chcemy odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne naszych wychowanków. Potrzebą dzieci jest rozwój, poznawanie świata, kontakt  z nowościami, wychodzenie poza szkołę i nabywanie odwagi. Dzięki realizacji tych potrzeb nastąpi również wyrównanie szans edukacyjnych.

Poprzez realizację projektu chcemy poszerzyć wizję świata naszych uczniów, pokazać im, że istnieje świat poza naszą społecznością. Udział w mobilności w ramach programu E+ umożliwi uczniom z naszej szkoły naukę języka za granicą, naukę historii m. in. na przykładzie historycznego miasta Sevilli, a także wspólną naukę w międzynarodowej atmosferze. Współpraca i interakcja uczniów z Polski i Hiszpanii umożliwi poznanie kultury innego kraju, rozwinie w młodzieży poszanowanie do tradycji i kultury, a także pozwoli zrozumieć zjawisko kosmopolityzmu i tolerancji.

Udział w programie E+ wpłynie pozytywnie na Szkołę, uczniów aktywnie biorących udział w mobilności oraz nauczycieli, którzy pełnić będą rolę opiekunów. Wszyscy uczestnicy programu będą mieli szanse rozwinąć kompetencje społeczne, językowe oraz kompetencje kluczowe.

Ponadto, grupa naszych uczniów i nauczycieli rozwinie kompetencje i wyrówna szanse edukacyjne względem dzieci zamożniejszych oraz uczniów zamieszkujących większe miasta, gdzie dostęp do edukacji pozaszkolnej i kultury jest ułatwiony „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły”.

Jesteśmy pewni, że projekt „Poznajmy naszą wspólną historię” odmieni życie naszych uczniów, którzy staną się otwartymi, odważnymi, pewnymi siebie Europejczykami.