Zebrania

TETMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI
I DNI OTWARTYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • 21 września 2023 r.
 • 19 października 2023 r.
 • 14 grudnia 2023 r.
 • 6 lutego 2024 r.
 • 21 marca 2024 r.
 • 23 maja 2024 r.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • 2 listopada 2023 r.
 • 3 listopada 2023 r.
 • 21 marca 2024 r.
 • 02 maja 2024 r.
 • 14,15,16 maja 2024 r.
 • 31 maja 2024 r.