Zebrania

Z a p r o s z e n i e

30 stycznia 2020 roku (czwartek), godzina 16.00

Odbędzie się  zebranie z Rodzicami na hali sportowej, następnie spotkania z wychowawcami i nauczycielami w salach:

 

– p. Marlena Reda                          – sala nr 1

– p. Martyna Bogusz            – sala nr 2

– p. Martyna Różak              – sala nr 3

– p.  Anna Domańska          – sala nr 4

– p. Agnieszka Olszewska   – sala nr 5

– p. Ewa Fronc                      – sala nr 6

– p. Renata Ozimek              – sala nr 7

– p. Anna Kłos                    – sala nr 11

– p. Małgorzata Tomaszewska     – sala nr 10

– p. Anna Rudowska, p. Ilona Kowalczyk – sala nr 9

– p. Ewa Suda                     – sala nr 8

– p. Krystyna Wołkowiecka – sala nr 14

–  p. Marta Delega                         – sala nr 17

– p. Katarzyna Kalińska-Soćko     – sala nr 18

– p. Katarzyna Pacek           – sala nr 22

– p. Klaudia Kot                    – sala nr 19

– p. Bożena Kania                         – sala nr 23

– p. Monika Świderska                 – sala nr 24

– p. Piotr Poźniak                           – sala nr 15

– p. Anna Sikorska                         – gabinet logopedy

– p. Krystyna Sak                           – gabinet psychologa

– p. Anna Świątek                           – gabinet pedagoga

– p. Agnieszka Bazydło, p. Agnieszka Włodarczyk  – gabinet terapeutyczny

 

Pozostali nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim.

Terminy zebrań z rodzicami i dni otwartych

w roku szkolnym 2019/2020

Zespół  Szkół w Latowiczu

 

02  września 2019r.
(poniedziałek)
godz. 1000                    
Rozpoczęcie roku szkolnego.
Spotkanie z Rodzicami. Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci z Przedszkola.
09  września 2019r.
(poniedziałek) godz.1600                    
Zebranie ogólne z Rodzicami, zebrania
klasowe, wybór trojek klasowych rodziców
oraz Rady Rodziców.
13 września 2019r.
(piątek) godz.1600                    
Rada Pedagogiczna.
Trójki klasowe rodziców oraz klasowe SU –
program wychowawczo-profilaktyczny.
24 października 2019r.
(czwartek) godz.1600                    
Zebranie z Rodzicami – szkolenie.
Spotkanie Rady Rodziców.
19 grudnia 2019r.
(czwartek) godz.1600                    
Dzień Otwarty.
30  stycznia 2020r.
(czwartek) godz.1600                    
Zebranie z Rodzicami – podsumowanie
I półrocza, informacyjne dla rodziców uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej
26 marca 2020r.
(czwartek) godz.1600                    
Dzień Otwarty.
21 maja 2020r.
(czwartek) godz.1600                    
Zebranie ogólne z Rodzicami – prelekcja/warsztaty.
28 maja 2020r.
(czwartek) godz.1600
Ewaluacja wewnętrzna – trójki klasowe rodziców i klasowe SU